Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Aktualności

11 maja 2018
Becek rozpoczyna inwestycję

Długo oczekiwany remont Bytomskiego Centrum Kultury dochodzi do skutku. Ruszyły prace związane z modernizacją budynku pn. „Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.  Wartość dofinansowania wynosi 95% wartości kosztów kwalifikowalnych, z czego 5 344 230,30 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowalnych), a 628 732,98 zł ze środków budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowalnych). 

 

Zakres prac obejmuje następujące zadania: termoizolację poniżej poziomu gruntu, odświeżenie i zmianę kolorystyki elewacji, zabezpieczenie pożarowe dostosowujące do wymogów bezpieczeństwa p. poż, roboty instalacyjne, remont zaplecza scenicznego, modernizację mechaniki sceny, nagłośnienie  i oświetlenie sceniczne sali To-Tu, powstanie nowej sali kinowej dla 100 osób na I piętrze, powstanie dwóch sal wielofunkcyjnych na II piętrze, prace remontowe stropodachu baszty i dachu, remont części pomieszczeń oraz schodów ewakuacyjnych, przystosowanie przestrzeni budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - z wykorzystaniem windy. Efekty będzie można zobaczyć już na początku 2019 roku.

 

Cały pomysł związany z inwestycją oparty jest na współpracy z wieloma podmiotami, instytucjami, firmami, organizacjami. Proces remontowy będzie przebiegał w taki właśnie sposób, mamy dwie firmy wykonawcze, inspektora nadzoru, doradcę technicznego, projektantów - nie znamy się wszyscy, ale zaczynamy mając na uwadze dobro instytucji i tych, którzy będą do niej przychodzili oraz w niej pracowali. Dlatego otwartość jest potrzebna i istotna aby inwestycja przebiegała w sposób właściwy, zgodny z procedurami, ważne jest aby skoncentrować się na współdziałaniu i rozwiązywaniu problemów. Wiele kontaktów z takiej współpracy na różnych poziomach i zakresach bardzo się przydaje np. pomysł powstania sal wielofunkcyjnych już  zaowocował współpracą BCK z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu oraz Stowarzyszeniem Bytomska Radość Życia. Nowe pomieszczenia, po remoncie będą przeznaczone na cele społeczne m.in. na zajęcia warsztatowe i terapeutyczne. Bytomskie Centrum Kultury zaprosi wkrótce także do rozmowy i udziału w tym zadaniu społeczność lokalną i mieszkańców miasta, aby porozmawiać o tym co ich interesuje, aby pomieszczenia te mogły służyć także ich potrzebom, co zwiększy  potencjał przestrzeni i jej wykorzystanie w kolejnych latach. Takie działania mają m.in. na celu zbudowanie wokół Bytomskiego Centrum Kultury społeczności przyjaznej temu miejscu. To miejsce ma być otwarte i przyjazne dla lokalnej społeczności, nie tylko szukającej oferty kulturalnej czy aktywnej społecznie w wielu dziedzinach, ale także wyalienowanej, wykluczonej, z dysfunkcjami, potrzebującej zainteresowania i wsparcia. Zależy nam  na włączaniu mieszkańców w kształtowanie Bytomskiego Centrum Kultury.

Wróć
Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies