Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID 19 - „1920 BYTOM ŚLĄSK POLSKA”

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/IX/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 14.09.2020r
.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w wydarzeniu otwartym organizowanym w dniu 11.10.2020 r. przez Bytomskie Centrum Kultury - Inscenizacja historyczna  „Uderzenie znad Wieprza” w ramach projektu #1920 Bytom Śląsk Polska

związany z przeciwdziałaniem COVID-19

 

§ 1

 1. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz u obsługi Organizatora przy wejściu na teren wydarzenia.
 2. Wejście i przebywanie osób na terenie wydarzenia jest równoznaczne z bezwzględną akceptacją Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§ 3

 1. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych obsługi.
 2. Obsługa Organizatora jest uprawniona do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu.

§ 4

 1. Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

- zakrywania ust i nosa

- zachowania dystansu społecznego min. 2 m

 1. Organizator rozmieści środki do dezynfekcji oraz informacje przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 2 metrów oraz będzie nadawał komunikaty głosowe informujące o w/w zasadach.
 2. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Organizatora, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren wydarzenia.
 4. Organizator wyraźnie oddzieli i oznaczy teren dla widowni, aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami.
 5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.

§ 5

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje w dniu 11.10.2020 r. podczas odbywania się inscenizacji historycznej „Uderzenie znad Wieprza” w ramach projektu #1920 Bytom Śląsk Polska.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies