Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

Fundusze Europejskie

 

   

CYFERBLAT - Cyfrowe Bytomskie Laboratorium Absorpcji Technologii

CYFERBLAT to projekt, który powstał z potrzeby zmiany i rozwoju. Głównym celem zadania jest udział pracowników Beceku i współpracujących z nimi przedstawicieli lokalnych NGOsów w kompleksowych szkoleniach oferowanych przez Operatora programu i szkoleniach wybranych spoza oferty - uzupełniających wiedzę i kompetencje pracowników w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych. Ważne jest dla nas badanie i poznanie potrzeb społeczności lokalnej i naszych odbiorców. Działanie nie tylko "dla" ale też "z" nimi. Celem szczegółowym zadania jest zakup sprzętu

niezbędnego do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w naszej instytucji, zarówno w formule on-line, jak i w sposób hybrydowy. Planowanym efektem zadania jest stworzenie nowej oferty programowej, dostosowanej do nowych realiów, która pozwoli nam na kontakt z odbiorcami naszych działań i ich kształtowanie w sposób innowacyjny, atrakcyjny i dostępny dla każdej grupy, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Konwersja cyfrowa domów kultury" dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

 

 

Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny poprzez dostosowanie budynku Bytomskiego Centrum Kultury do prowadzenia terapii, aktywizacji zawodowej i usamodzielniania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Cele pośrednie projektu to:
- zmniejszenie liczby osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych,
- poprawa sytuacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
- poprawa kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych,
- zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- poprawa jakości kapitału społecznego.

 

Planowane efekty:

Rozszerzona zostanie działalność społeczna i społeczno-kulturalna w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFS. Przebudowana infrastruktura będzie w szczególności wykorzystywana do realizacji różnych działań w tym w ramach projektów:

a. W partnerstwie skuteczni – dostępne i efektywne usługi społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście Bytom:
- działalności Centrum Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Otoczenia (wsparcie grupowe, indywidualne, skierowane do otoczenia),
- realizacji programu „Usamodzielniać - nie wiązać pomocą",

b. Kompleksowe, alternatywne i aktywizacyjne usługi terapeutyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych:
- działań terapeutycznych, w tym terapię przez kulturę (sztukę, taniec, śpiew), treningi interpersonalne, treningi umiejętności życiowych i społecznych, terapię poprzez ruch,
- aktywizacji zawodowej osób przewlekle psychicznie chorych: spotkania psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty, treningi, kursy.

 

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
dla poddziałania: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI

Beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury 
Wartość projektu: 8 554 861,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 791 907,62 zł
Okres realizacji: 31.03.2015 - 28.02.2019

 

Fotorelacja z postępu prac remontowych budynku Bytomskiego Centrum Kultury - kliknij w odnośnik 


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies