Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

COVID-19 – Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania BCK

Z

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/X/2020
Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury
z dnia 19.10.2020r
.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA i PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK

– Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”

 1. Wszystkich  odbiorców i klientów Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK – Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych:
  1. zasłanianie ust i nosa,
  2. dezynfekcja rąk lub rękawiczek ochronnych przy wejściu do budynku,
  3. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 2 m.
 2. Do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zabrania się wstępu osobom mającym kontakt  z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 3. W budynku BCK i CSW „Kronika” obowiązuje zasada poruszania się wyłącznie wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku.
 4. Należy ograniczyć czas przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
 5. Należy ograniczyć zwiedzanie i uczestnictwo w grupach.
 6. Ustala się limit uczestników mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych pomieszczeniach BCK:
  Sekretariat – 3 osoby,
  Sala konferencyjna – 8 osób,
  Pokój DMPR – 5 osób,
  Pokój DI – 5 osób,
  Pokój DWZ – 2 osoby
  Pokój DTA – 5 osób,
  Pokój DFK – 4 osoby,
  Sala widowiskowa Totu  – 121 osób,
  Sala wielofunkcyjna Kina Gloria  – 23 osoby,
  Sala KiNowa – 8 osób,
  Sala wielofunkcyjna Ambasada – 13 osób,
  Sala wielofunkcyjna Antresola – 10 osób,
  Sala PrzyStanek (Harcówka) – 5 osób,
  Sala Studio – 5 osób,
  Sala kameralna Akwarium – 15 osób,
  CSW Kronika – 40 osób (I piętro – 20 osób, II piętro – 20 osób),
  Lokal gastronomiczny „Lepiej” – w uzgodnieniu z właścicielem lokalu i zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi  - nie więcej niż : 40 osób.
 7. Zaleca się dokonywania  płatności drogą on-line bądź przy użyciu karty płatniczej. Godziny otwarcia kasy biletowej i zakupu biletów bezpośrednio w kasie zostają ograniczone do minimum; w okresie wakacyjnym kasa biletowa otwarta będzie na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
 8. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia się wirusa na odzieży wierzchniej działanie szatni zostaje zawieszone do odwołania. Goście mogą korzystać z szatni samoobsługowej, jednakże Bytomskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione.
 9. Zajęcia i wydarzenia w poszczególnych pomieszczeniach nie mogą odbywać się jedne po drugich, należy je organizować w odstępach  czasowych nie mniejszych jak 1,5 godziny.
 10. Wszystkie sale i pomieszczenia w trakcie każdej z przerw należy wywietrzyć. 
 11. Pomieszczenia należy niezależnie od harmonogramu zajęć , na zakończenie dnia (co najmniej raz dziennie)  wywietrzyć bądź zdezynfekować dostępnym środkiem.
 12. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła, itp.
 13. Odwiedzający CSW „Kronika” i BCK mają zakaz dotykania gablot, eksponatów, obiektów, multimediów itp.
 14. Zajęcia warsztatowe -  działania w BCK i CSW „Kronika”  oraz zajęcia i wydarzenia organizowane przez instytucję w plenerze muszą posiadać oddzielny regulamin, uwzględniający aktualne obostrzenia i przepisy sanitarne. Wydarzenia te mogą rozpocząć się i być realizowane przy zachowaniu wszelkich obowiązujących procedur i limitów.
 15. Przy zakupie biletu drogą on-line (poprzez wypełnienie formularza zakupu biletu) bądź przed  wejściem na wydarzenie, także  do pomieszczeń instytucji - korzystający, odbiorca zobowiązany jest podać swoje dane osobowe i kontaktowe, które mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym podczas dochodzenia epidemiologicznego. W przypadku wystąpienia objawów choroby – koronawirusa, bądź zachorowaniu na nią korzystający, klient zobowiązany jest do 2 tygodni po zakończeniu wydarzenia poinformować Bytomskie Centrum Kultury o wystąpieniu zagrożenia zarażenia koronawirusem. Dane osobowe i kontaktowe klienta będą przechowywane przez Bytomskie Centrum Kultury tylko i wyłącznie w wyżej wymienionym celu przez 2 tygodnie po zakończeniu wydarzenia, a następnie zostaną usunięte.  Odbiorcy i pracownicy Bytomskiego Centrum Kultury  uczestniczący w wydarzeniu kulturalnym zobowiązani są więc do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do budynku, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dopuszcza się formę elektroniczną złożenia oświadczenia do dnia poprzedzającego wydarzenie za pośrednictwem formularza internetowego lub przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres:info@becek.pl/ mail@kronika.org.pl załącznik do pobrania:   https://www.becek.pl/regulamin/oswiadczeniecovid19 Wydrukowane i wypełnione wcześniej oświadczenie lub jego potwierdzenie przyspieszy procedurę wejścia
  na wydarzenie kulturalne.
 16. Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie BCK oraz na terenie filii BCK - CSW „Kronika”, bądź nie będą mogły zakupić biletu, brać udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez BCK i jego filię.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies