Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

COVID-19 – Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania BCK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/XII/2021

Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury                  

z dnia 01.12.2021r.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA i PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK

– Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”, Pałac w Miechowicach

 1. Wszystkich  odbiorców i klientów Bytomskiego Centrum Kultury oraz filii BCK – Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” i Pałac w Miechowicach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych:
  1. zasłanianie ust i nosa,
  2. dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku lub korzystanie z rękawiczek ochronnych,
  3. zachowanie bezpiecznego odstępu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.
 2. Do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zabrania się wstępu osobom mającym kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
 3. W budynku BCK, CSW „Kronika” oraz Pałacu w Miechowicach obowiązuje zasada poruszania się wyłącznie wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku.
 4. Należy ograniczyć czas przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
 5. Należy ograniczyć zwiedzanie i uczestnictwo w grupach.
 6. Do dnia 17.12.2021 r. ustala się limit uczestników mogących jednocześnie przebywać w salach widowiskowych oraz wielofunkcyjnych:
  a. Sala widowiskowa To tu  – 50% obłożenia sali,
  b. Sala wielofunkcyjna Kina Gloria  – 50% obłożenia sali,
  c. Sala Ki Nowa – 50% obłożenia sali,
  d. Sala wielofunkcyjna Ambasada – 6 uczestników,
  e. Sala wielofunkcyjna Antresola – 5 uczestników,
  f. Sala „BAŚKA” – 3 uczestników,
  g.Sala Studio – 3 uczestników,
  h. Sala kameralna Akwarium – 7 uczestników,
  h. CSW Kronika – 30 uczestników (I piętro – 15 osób, II piętro – 15 osób),
  i. Pałac w Miechowicach - 30 uczestników (I piętro – 15 osób, II piętro – 15 osób),
  j. Lokal gastronomiczny– w uzgodnieniu z właścicielem lokalu i zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi  - nie więcej niż: 30 osób.
 7. Do limitu osób wymienionych w pkt. 6 nie wlicza się osób zaszczepionych, które potwierdzą szczepienie odpowiednim dokumentem lub zapisem w aplikacji m-obywatel oraz opiekunów osób niepełnosprawnych i opiekunów dzieci poniżej 13 roku życia uczestniczących w realizowanych wydarzeniach.
 8. Do limitu osób wymienionych w pkt. 6 nie wlicza się osób poniżej 13 roku życia.
 9. Zaleca się dokonywania  płatności drogą on-line bądź przy użyciu karty płatniczej.
 10. Zajęcia i wydarzenia w poszczególnych pomieszczeniach nie mogą odbywać się jedne po drugich, należy je organizować w odstępach czasowych nie mniejszych jak 15 minut.
 11. Wszystkie sale i pomieszczenia w trakcie każdej z przerw należy wywietrzyć. 
 12. Pomieszczenia należy niezależnie od harmonogramu zajęć, na zakończenie dnia (co najmniej raz dziennie)  wywietrzyć bądź zdezynfekować dostępnym środkiem.
 13. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła, itp.
 14. Odwiedzający CSW „Kronika”, BCK oraz Pałac w Miechowicach mają zakaz dotykania gablot, eksponatów, obiektów, multimediów itp.
 15. Zajęcia warsztatowe -  działania w BCK, CSW „Kronika”, Pałac w Miechowicach  oraz zajęcia i wydarzenia organizowane przez instytucję w plenerze muszą posiadać oddzielny regulamin, uwzględniający aktualne obostrzenia i przepisy sanitarne. Wydarzenia te mogą rozpocząć się i być realizowane przy zachowaniu wszelkich obowiązujących procedur i limitów.
 16. Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie BCK oraz na terenie filii BCK - CSW „Kronika” i Pałac w Miechowicach, bądź nie będą mogły zakupić biletu, brać udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez BCK i jego filię.

 

 


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies