Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

REGULAMIN IMPREZY - BCKino plenerowe

REGULAMIN BCKino Plenerowe 2022

BCKino Plenerowe 2022 (zwane dalej „wydarzeniem”) odbywa się na terenie miasta Bytom w poszczególnych terminach:  08, 15, 22, 29 lipca 2022r. o godzinie 21.30 oraz  05, 12, 19, 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 21.15

 1. Organizatorem wydarzeń jest Bytomskie Centrum Kultury (zwane dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach jest płatne, cena za bilet wynosi 5 zł. Bilety można zakupić na miejscu wydarzenia w kasie biletowej oraz przez system biletowy online, kasa biletowa będzie czynna na godzinę przed wydarzeniem.
   
 3. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących procedur
  i przepisów nie będą mogły przebywać na terenie wydarzenia.
 4. Osoby stojące w kolejce przed wejściem na teren wydarzenia powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
 5. W trakcie pobytu na terenie wydarzenia należy stosować się do zaleceń pracowników  obsługi. Wejście jak i wyjście z terenu wydarzenia jest koordynowane przez osoby do tego wyznaczone przez Organizatora.
 6. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się                    w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym nie będą wpuszczane na teren wydarzenia lub  w przypadku osób znajdujących się na terenie wydarzenia będą
  z niego bezwzględnie wypraszane.
 7. W przypadku deszczowej pogody  wydarzenia zostaną przeniesione do budynku Bytomskiego Centrum Kultury przy pl. Karin Stanek 1 – w tej sytuacji decyzja zostanie podjęta na 4 godziny przed wyznaczoną godziną wydarzenia. Informacje w tym przypadku uzyskać będzie można telefonicznie – pod numerem telefonu 32 389 31 109/10, na stronie internetowej www.becek.pl lub na profilu na FB BECEKBytomskieCentrumKultury.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub przerwania wydarzenia w trakcie ich trwania, w przypadku nagłych, złych warunków atmosferycznych lub ze względów bezpieczeństwa.
 9. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych.
 10. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze wydarzenia. 
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby archiwalne i promocyjne wydarzenia. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych. Z racji sytuacji, iż Organizator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której może dotyczyć wizerunek, a co za tym idzie nie jest możliwe zebranie od danej osoby zgody na przetwarzanie jej wizerunku, organizator stosuje przepisy art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE stąd  każdy  uczestnik ma  prawo  zgłosić  się  w trakcie wydarzenia jak i po jej zakończeniu do przedstawiciela Organizatora w celu żądania usunięcia fotografii lub nagrania filmowego z jego wizerunkiem a żądanie takie można zgłosić w dowolnej formie (papierowej, ustnej lub e-mailem – dane kontaktowe Organizatora dostępne na www.becek.pl).
  W celu realizacji żądania o którym mowa w pkt. 16, uczestnik musi wskazać materiał (konkretne zdjęcie, wycinek nagrania filmowego), którego usunięcia żąda bądź przekazać organizatorowi materiał zdjęciowy lub filmowy, którego usunięcia żąda. Organizator spełnia żądanie uczestnika usuwając przedmiotowy materiał
  z wizerunkiem danej  osoby  niezwłocznie,  jednakże  w   terminie  umożliwiającym  dopełnienie obowiązku z punktu widzenia dostępnej technologii. Organizator mając na względzie prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku będzie dokładał wszelkich starań aby zdjęcia wykonywane były z perspektywy, której celem będzie promocja jedynie samego wydarzenia a nie uczestniczących w nim osób.
 12. Mając  na  względzie  zapisy Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE każdy uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką ochrony  danych  osobowych,  która  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  pod  adresem: https://becek.pl/regulamin (zakładka polityka prywatności) lub/oraz w  siedzibie Organizatora (adres jw.).
 13. Wejście na teren wydarzenia jest przez Uczestnika świadome
  i równoznaczne z akceptacją regulaminu – niniejszych zasad i procedur.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas udziału w wydarzeniu.
 15. Organizatorowi  przysługuje  prawo  wiążącej  interpretacji  postanowień  niniejszego regulaminu oraz prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Regulamin  wydarzenia dostępny  jest  na  stronie  internetowej https://becek.pl/regulamin

oraz przy wejściu/wyjściu na teren wydarzenia.

 1. Zmiany postanowień regulaminu  dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Bytomskiego Centrum Kultury.
 2. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się na stronie internetowej www.becek.pl.
   

Telefony alarmowe:
- numer alarmowy – 112
- pogotowie ratunkowe – 999
- Straż Pożarna – 998
- Policja – 997


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies