Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl

Sprzedaż / rezerwacja biletów w kasie

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w kasie, w siedzibie instytucji /Plac Karin Stanek 1/ 
 
§1 - Sprzedaż i rezerwacja biletów w kasie
 
1. Sprzedaż biletów w kasie prowadzona jest w godzinach pracy kasy Bytomskiego Centrum Kultury, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00, w soboty i niedziele od 18:00 do 19:00 oraz zawsze na godzinę przed imprezą.
 
2. Płatności można dokonywać gotówką, kartami płatniczymi  oraz poprzez kartę ŚKUP. 
 
3. Rezerwacje biletów kasa prowadzi telefonicznie, pod numerem T: 32/ 389 31 09 w. 101
 
4. Rezerwacje telefoniczne realizowane są w miarę dostępności kasjera. Pierwszeństwo mają realizacje zamówień klientów kupujących bezpośrednio w kasie. 
 
5. Bilety zarezerwowane telefonicznie należy odebrać i opłacić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury do 7 dni od dnia rezerwacji. Można również dokonać płatności przelewem bankowym i odebrać bilety w dniu wydarzenia.
 
6. W przypadku rezerwacji dokonanej na mniej niż 7 dni od daty wydarzenia bilety należy odebrać i opłacić najpóźniej na 30 minut przed seansem. W przypadku płatności przelewem, płatność (przelew) powinna być zrealizowana najpóźniej na dobę przed datą wydarzenia.
 
7. W dniu poprzedzającym dane wydarzenie możliwość rezerwacji telefonicznej zostaje wstrzymana. 
 
8. Bilety zarezerwowane i nieopłacone w wymaganym terminie wracają do puli sprzedażowej biletów na dane wydarzenie. 
 
 
§2 - Ochrona danych
 
1. Akceptując warunki sprzedaży / rezerwacji Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Bytomskie Centrum Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika drogą telefoniczną.
 
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Bytomskie Centrum Kultury w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
 
 
§3 - Zwrot biletów
 
1. W przypadku nieodbycia się spektaklu z przyczyn leżących po stronie Bytomskiego Centrum Kultury, Bytomskie Centrum Kultury zwraca pieniądze za bilety w kasie najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczył bilet.
 
2. Zwroty biletów, w przypadku rezygnacji Użytkownika, mogą nastąpić w kasie Bytomskiego Centrum Kultury, najpóźniej w dniu wydarzenia, którego dotyczy bilet, przed jego rozpoczęciem. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu także w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego otrzymał bilety z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy:
 
a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu"
b) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz skan biletu.
c) opisać przyczynę zwrotu.
 
 
§4 - Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Bytomskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej www.becek.pl.

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies