Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32/ 389 31 09, E: sekretariat@becek.pl
Wielkość A A A
Kontrast A A

Zakup biletów w kasie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW W KASIE BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY

§1
DEFINICJE

W poniższym Regulaminie obowiązują następujące określenia i ich definicje:
1. BCK– Bytomskie Centrum Kultury, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bytom pod numerem 2, siedzibą pod adresem plac Karin Stanek 1, 41 - 902 Bytom, posiadające
NIP: 626 - 001 - 27 – 47 oraz REGON: 272535316 (zwanym dalej BCK)

2. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem kasy biletowej mieszczącej się w budynku BCK;

3. Użytkownik/Klient – osoba dokonująca zakupu biletów w kasie BCK;

4. Wydarzenie – biletowana impreza kulturalna odbywająca się w BCK;

5. Bilety – papierowe bilety wstępu na wydarzenia w BCK zakupione w kasie BCK, w tym karnety.

6. Bilety zniżkowe - dla posiadaczy kart: „3+ Liczna Rodzina”; „Bytomska Karta Seniora”.

7. Kasa – miejsce sprzedaży papierowych biletów, miejsce kontaktu dla klientów dokonujących zwrotów biletów, zgłaszających uwagi lub reklamacje dotyczące zakupionych biletów.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży biletów w kasie Bytomskiego Centrum Kultury jest BCK.

2. Dokonanie przez Użytkownika zakupu biletów oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu imprez/warsztatów odbywających się w BCK.

3. Płatności realizowane są bezpośrednio w kasie BCK w polskich złotych, dokonywane są gotówką, kartami płatniczymi, dopuszcza się płatność za bilety przelewem na konto BCK.

4. Kasa BCK otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach  12.00-20.00; sobota - niedziela 14:00-20:00, lub na godzinę przed wydarzeniem. Zmianie mogą ulec godziny pracy kasy, w wakacje/ferie/święta, informację o pracy kasy będą podawane na bieżąco w siedzibie BCK. BCK zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin działania kas biletowych.

5. W przypadku wpłat dokonanych przez podmioty gospodarcze, szkoły/przedszkola, firmy, fundacje, stowarzyszenia itp. (nie osoby fizyczne) konieczne jest podanie danych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona przez BCK,  po wpłacie – zakupie biletów za gotówkę w kasie BCK lub po zaksięgowaniu przelewu na konto BCK do 15 dnia następnego miesiąca. Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.

6. Ceny biletów sprzedawanych przez BCK zawierają podatek VAT.

7. Rezerwacje biletów dokonywane są telefonicznie (tel. 32 389 31 09 w.101) w godzinach pracy kasy lub emailem: info@becek.pl

8. Jeśli Użytkownik chce zakupić bilet zniżkowy, przed dokonaniem zakupu powinien o tym poinformować kasjera i okazać dokument uprawniający do zniżki.

9. Przy kasach obowiązuje kolejka. Pierwszeństwo w kolejce przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz kobietom w ciąży.

10. Dopuszcza się sprzedaż biletów na imprezy organizowane lub współorganizowane przez BCK poza siedzibą BCK. W takich przypadkach przyjmowana jest płatność za bilety jedynie gotówką; sprzedaż biletów rozpoczyna się na 45 minut przed wydarzeniem.

11. W Bytomskim Centrum Kultury obowiązuje elektroniczny system zakup biletów (poprzez witrynę internetową www.becek.pl). Zasady sprzedaży reguluje osobny dokument „Regulamin zakupu biletów online” dostępny na https://becek.pl/sprzedaz_biletow_online oraz w wersji papierowej w kasie BCK.

12. Regulaminy, o których mowa w § 2 pkt. 2 dostępne są w kasie oraz sekretariacie BCK, a także w witrynie internetowej www.becek.pl.

§ 3
ZASADY ZAKUPU BILETU 


1. Dostępność  biletów uzależniona  jest  od  dostępności  wolnych  miejsc oraz ilości biletów wprowadzonych do sytemu sprzedaży BCK. Maksymalna liczba biletów do sprzedaży na wydarzenia określana jest przez BCK.

2. Wraz z biletem Klient otrzymuje paragon kasy fiskalnej, który zobowiązany jest zachować na wypadek ewentualnego zwrotu biletu.

2. Sprzedaż biletów może być zakończona przez BCK w  dowolnym momencie z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych w kasie BCK  biletów lub z uwagi na inne przyczyny, uznane jako istotne dla podjęcia takiej decyzji.

3. Zakup biletów na wydarzenia w formie  przelewu, istnieje jedynie po zaksięgowaniu przez BCK wpłaty na konto. Numer konta: ING Bank Śląski II o/Bytom 49 1050 1230 1000 0023 9918 2266.

§ 4
ZWROT BILETÓW

1.Użytkownicy, którzy kupili bilet na wydarzenie w kasie BCK lub dokonali wpłaty na konto BCK, mogą dokonać zwrotu biletów jedynie w kasie biletowej BCK, w terminie najpóźniej na 72 godziny przed datą wydarzenia.

2. Wraz ze zwracanym biletem klient zobowiązany jest przedłożyć w kasie biletowej BCK paragon fiskalny, który otrzymał w momencie zakupu biletu. W przypadku jego braku, kasa biletowa BCK ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu biletu. Użytkownicy, którzy zgodnie z rezerwacją, dokonali wpłaty za bilety przelewem na konto BCK i nie zdążyli odebrać biletów w kasie biletowej BCK, zobowiązani są wówczas najpóźniej 72 godziny przed terminem wydarzenia poinformować telefonicznie, w godzinach pracy kasy oraz dostępności kasjera,  
o chęci dokonania zwrotu biletów. BCK dokona wówczas zwrotu zrealizowanej wpłaty na podane konto klienta, a zarezerwowane bilety/miejsca zwolni do ponownej sprzedaży.

3. BCK dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku: odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od BCK (np. tzw. siła wyższa, brak prądu, choroba/wypadek artysty, odwołanie imprezy przez Organizatora, zmiana godziny, terminu itp.). W takim przypadku zwrot biletów przez BCK następuje tylko za bilety zakupione w kasie BCK, przelewem na konto BCK lub w sprzedaży internetowej poprzez witrynę www.becek.pl.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Osoby przebywające na terenie BCK zobowiązane są zachować bilet wstępu do ewentualnej kontroli, obsługa BCK ma prawo kontroli biletu w czasie trwania imprezy. Klienci zobowiązani są zajmować miejsca określone na bilecie wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez obsługę BCK.

2. Po rozpoczęciu imprezy spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do najbliższej przerwy.

3. Każda osoba przebywająca na widowni posiadająca telefon komórkowy zobowiązana jest do jego wyłączenia i nie korzystania z niego podczas trwania imprezy. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy wymaga zgody BCK/Organizatora wydarzenia. Nagrywanie lub robienie zdjęć bez zgody jest zabronione.

4. Każdy przebywający na terenie BCK jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, p. pożarowych, przepisów prawa obowiązujących na terenie RP oraz kulturalnego zachowania, a także wskazówek obsługi.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Bytomskie Centrum Kultury, plac Karin Stanek 1 w Bytomiu w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy. Użytkownikom przysługują prawa na podstawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełna informacja RODO dostępna na stronie: becek.pl/polityka_prywatnosci.


Współpraca

Projekty Beceku

Partnerzy i Sponsorzy
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika
Ta strona używa plików cookies w celu realizacji usług, statystyk i optymalizacji strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka Cookies